Coming Soon

Islamic Outreach ABIM Centre (“IOA Centre”) merupakan salah satu daripada agensi yang ada di bawah Angkatan Belia Islam Malaysia (“ABIM”). Sebelum ini, IOA Centre dikenali sebagai Islamic Outreach ABIM (“IOA”) yang merupakan satu biro dibawah Exco Penataran ABIM sejak tahun 1987.